GIẢM GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ: THẦN DƯỢC HAY THUỐC ĐỘC THỜI COVID-19?