GIỮA TÂM “BÃO” 2020, ĐIỀU ĐÚNG ĐẮN NHẤT CẦN CHUẨN BỊ LÀ GÌ?