Hãy sống cuộc đời như bạn muốn! Đằng nào cũng sống 1 lần, YOLO