HIỆU ỨNG 100 NGÀY CỦA TÂN CHÍNH PHỦ TỔNG THỐNG MỸ VỚI CHỨNG KHOÁN, CÒN Ở VIỆT NAM THÌ SẼ RA SAO?