HOÀN THÀNH CHẠY BỘ 2.400km NĂM 2020, 200km/Tháng: THÓI QUEN TUYỆT VỜI CHO SỨC KHOẺ, Ý CHÍ THÀNH CÔNG