KHAI CHỢ CỔ PHIẾU ĐẦU XUÂN TÂN SỬU 2021: CHỨNG KHOÁN MỸ, Á, ÂU, BITCOIN LẬP ĐỈNH,… CÒN VNINDEX?