KHÔNG CÓ BỮA TRƯA MIỄN PHÍ (THÁI PHẠM CHỨNG KHOÁN, THÁI PHẠM LỪA ĐẢO ?) – CHỨNG KHOÁN A BỜ CỜ P10.3