LỜI KHUYÊN BẠN TRẺ TUỔI 20s, Q&A CÙNG THÁI PHẠM: TẠI SAO BẠN SINH RA, THẮC MẮC CÔNG VIỆC, SỰ NGHIỆP