MR. BIDEN SẼ LÀ TỔNG THỐNG MỸ? CƯƠNG LĨNH TRANH CỬ KHÁC BIỆT GÌ VỚI TRUMP? ẢNH HƯỞNG TỚI THỊ TRƯỜNG?