MUA TIN ĐỒN, BÁN TIN CHÍNH THỨC: TẠI SAO LẠI VẬY? THẤY GÌ TỪ BÀI HỌC VẮC XIN COVID-19 PFIZER