NÊN BÁN HẾT VÀNG? NÊN BÁN SẠCH CỔ PHIẾU HAY MUA CỔ PHIẾU? ĐẠI DỊCH LẦN 2 ĐÁNG SỢ QUÁ?