NẾU MỸ ĐÓNG CỬA 6 TUẦN CHỐNG DỊCH THÌ SẼ RA SAO? TRUNG QUỐC CHÚC MỪNG BIDEN THẮNG CỬ? CHUYỆN GÌ?