TẠI SAO QUỐC GIA HÙNG CƯỜNG CẦN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN MẠNH, NGƯỜI DÂN KHÔNG GỬI TIẾT KIỆM QUÁ NHIỀU