TÂM ĐIỂM TUẦN TỚI 27/9: GÓI KÍCH THÍCH KINH TẾ SỐ 2, GIÁ VÀNG VÀ CHỨNG KHOÁN, TRANH LUẬN TRUMP-BIDEN