THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN SẼ PHẢN ỨNG VỚI NỘI CÁC MỚI CỦA TỔNG THỐNG JOE BIDEN? CẬP NHẬT TTCK VIỆT NAM