THOẢ THUẬN THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 1 MỸ VS. TRUNG QUỐC ẢNH HƯỞNG GÌ TỚI KINH TẾ TOÀN CẦU VÀ VIỆT NAM