TIN VÀO BẢN THÂN – NGAY CẢ KHI THẾ GIỚI QUAY LƯNG LẠI VỚI BẠN