TRÒ CHUYỆN CÙNG THÁI PHẠM TRÊN VOH TP HCM: TÀI CHÍNH, SỰ NGHIỆP & TÌNH YÊU! THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI