VÀNG TĂNG, CHỨNG KHOÁN TĂNG, BẤT ĐỘNG SẢN THÌ TẮC TỊ ĐỨNG YÊN, TẠI SAO VẬY?