VÀNG VÀ CHỨNG KHOÁN TUẦN TỚI 10.8.2020 SẼ NHƯ THẾ NÀO SAU QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG THỐNG DONALD TRUMP?