VỠ MỘNG LÀM GIÀU NHANH KHÔNG ĐỔ MỒ HÔI, SỰ ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH CỦA GIỚI TRẺ