TRÙM CUỐI SẼ LÀ HỆ QUẢ CỦA BỀN BỈ, KIÊN TRÌ

TRÙM CUỐI SẼ LÀ HỆ QUẢ CỦA BỀN BỈ, KIÊN TRÌ
Năm ngoái “chém” 1 cây 21.1km về sub2 mà người còn khá mập.
Năm nay sau 42.2km body rắn rỏi hơn!
2021 2 cái 42.2 FM nhưng chắc Run for loving life and fun run. 
 
Không có lối tắt cho sự tinh thông, hay để trở thành trùm cuối trong bất cứ lãnh vực nào ngoài sự chăm chỉ, kiên định, bền bỉ và tập trung toàn bộ năng lượng vào việc bạn làm, bạn sẽ yêu việc và sự tinh thông, tiền bạc,…trùm cuối sẽ là hệ quả!

Có thể bạn quan tâm: Bộ sách Thay thói quen – Đổi vận mệnh

Bộ sách Thay thói quen - Đổi vận mệnh
                              ĐẶT SÁCH