MUỐN THÌ TÌM CÁCH, KHÔNG MUỐN THÌ TÌM LÝ DO

MUỐN THÌ TÌM CÁCH, KHÔNG MUỐN THÌ TÌM LÝ DO
Bạn sẽ luôn có lý do cho sự trì hoãn của bản thân. Khi bạn muốn làm điều gì mà chưa thấy được kết quả hoặc bạn chưa thấy được có người làm được nó, bạn sẽ cảm thấy chùn bước, bạn sẽ luôn tìm ra lý do thích hợp để biện minh cho sự lười biếng của mình thay vì tìm ra được cách thức để hành động tốt hơn, sao bạn không nghĩ rằng bạn có thể là người đầu tiên làm được điều đó và truyền cảm hứng cho những người xung quanh bạn.
Bạn không cần phải là một Ronaldo thứ hai hay là một Ulsa Bolt tiếp theo, nhưng bạn có thể hành động và tạo ra những sự thay đổi nhỏ cho bản thân. Mọi người có thể chê cười bạn, nhưng rồi bạn sẽ thấy đến khi họ thấy được kết quả của bạn, rồi họ sẽ chuyển qua ngưỡng mộ bạn.
Nhưng bạn tôi ơi, viễn cảnh tốt đẹp ấy chỉ diễn ra chỉ khi bạn hành động biến mong muốn của bạn thành hiện thực mà thôi!
🎯 Tìm hiểu cách thiết lục mục tiêu thông qua việc theo đổi một thói quen tích cực trong 66 ngày liên tục: