THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN MỸ LIÊN TỤC LẬP ĐỈNH MỚI, CƠ HỘI NÀO CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM